Tag Archives: Artworks

Opening AES Artworks Galerie

Zaterdag 16 juli was het dan zover, de opening van AES Artworks Galerie te Eindhoven. Er was aan mij gevraagd om hiervan foto’s te maken. Dit heb ik van harte gedaan. Bij aankomst had ik de gelegenheid even de ruimte goed te kunnen bekijken. Het was een goed ingevulde ruimte waar de kunstobjecten in mijn ogen goed tot hun recht kwamen.

Er was veel bekijks en hiertussen zaten ook collega’s en vrienden. Gezien de uiteenlopende collectie van de verschillende kunstenaars was het leuk om te zien dat het gezamenlijk toch veel bekijks opleverden. Deze waren zelf ook aanwezig en hierdoor kon er ook een praatje met de kunstenaars gemaakt worden.

Ik wens AES Artworks Galerie veel succes toe en hoop dat het een mooie toekomst tegemoet gaat.

Enkele foto’s:

De rest van de foto’s: Picasa